» خبر وام مسکن در سال آينده از زبان معاون وزير راه

خبر وام مسکن در سال آينده از زبان معاون وزير راه

حامد مظاهريان، معاون امور مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در برنامه تلويزيوني روزآمد درباره آينده قيمت مسکن توضيح داد.

براساس اطلاعاتي که مرکز آمار ايران منتشر کرده ميزان صدور پروانه هاي ساختماني به شدت کاهش يافته

و همين موضوع سبب شده برخي از کارشناسان پيش بيني کنند که قيمت مسکن در آينده اي نزديک افزايش پيدا خواهد کرد.

به گزارش املاک اریکه در همين رابطه حامد مظاهريان،

معاون امور مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در مجله اقتصادي روزآمد که از شبکه پنج سما پخش مي شود

به رکو بخش مسکن اشاره کرد و گفت: « دوره هاي رکودي در بخش مسکن ظرف دو سال گذشته داشتيم

که خوشبختانه با مصوبه دولت 300 هزار وام در بافت هاي فرسوده تصويب شده است.

خبر وام مسکن در سال آينده از زبان معاون وزير راه

اين موضوع براي مدت 6 سال است و از سويي 200 هزار وام در مناطق روستايي نيز پيش بيني شده است.»

معاون امور مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در رابطه به افزايش وام مسکن نيز در روزآمد گفت:

« بانک مرکزي در حال بررسي اين موضوع است و انتظار مي رود در آن بخش هم خبر هاي مثبتي براي انتشار در ماه هاي آينده داشته باشيم.»

خبر وام مسکن در سال آينده از زبان معاون وزير راه

نظر شما!!

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.