تماس با مشاورین تماس با مشاورین
موقعیت جغرافیایی:
امکانات جانبی:
جستجوی سریع

» اپارتمان

٤٩متري شهرك انديشه فاز يك

٤٩متري شهرك انديشه فاز يك

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
٥٠ متر شهرك انديشه فاز يك طبقه اول

٥٠ متر شهرك انديشه فاز يك طبقه اول

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
٤٦ متري شهرك انديشه فاز يك

٤٦ متري شهرك انديشه فاز يك

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , شهرك انديشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
اپارتمان 54 متری واقع در شهرک اندیشه

اپارتمان 54 متری واقع در شهرک اندیشه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
48 متری یک خواب شهرک اندیشه

48 متری یک خواب شهرک اندیشه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , شهرک اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
٥١ متري شهرك انديشه فاز يك

٥١ متري شهرك انديشه فاز يك

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
اپارتمان 51 متری فاز یک اندیشه

اپارتمان 51 متری فاز یک اندیشه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
54 متری شهرک اندیشه فاز یک

54 متری شهرک اندیشه فاز یک

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان ۸۶ متری زیبا فاز یک اندیشه

آپارتمان ۸۶ متری زیبا فاز یک اندیشه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , شهرک اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان ۸۰ متری در اندیشه فاز یک

آپارتمان ۸۰ متری در اندیشه فاز یک

نوع معامله :

شهر و منطقه : تهران , شهرک اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات